Výzva Poslanecké sněmovně ČR:

Zařaďte pětku!

Chceme individualizovaný, pátý stupeň příspěvku na péči pro lidi s postižením

Všichni lidé s postižením by měli mít možnost využívat podporu druhých osob v takovém rozsahu, aby mohli svobodně žít. Systém příspěvku na péči má sloužit k tomu, aby si za ně lidé s postižením zakoupili potřebnou podporu. Nejvyšší příspěvek na péči v současnosti postačuje maximálně na 5 hodin osobní asistence denně. Řada lidí s postižením ji však potřebuje ve větším rozsahu. Stávající systém těmto lidem nabízí jediné řešení, a tím je odchod do velkokapacitních zařízení ústavního typu.

Proto vyzýváme Poslaneckou sněmovnu ČR, aby doplnila škálu příspěvku na péči o pátý, individualizovaný stupeň. Příspěvek v pátém stupni by pokrýval potřebu podpory lidem, kterým stávající výše příspěvku na péči nestačí.

Petice

Petici lze podepsat i bez vyplnění emailu. Odesláním Vaší emailové adresy vyjadřujete souhlas s jejím užitím pro zasílání pravidelných informací o činnosti Asistence, o.p.s. prostřednictvím aplikace Smartemailing.
Již podepsalo ... signatářů.
Kampaň pořádá
Asistence o.p.s.
ve spolupráci s